Szkolenia i Ratownictwo

Zajmujemy się również organizowaniem szkoleń z zakresu technik linowych i ratownictwa.

Szkolenia z technik linowych:

  • z wykorzystaniem pojedynczej liny SRT
  • z wykorzystaniem podwójnej liny DRT
  • stosowanych w ratownictwie

Szkolenie z obsługi parków linowych

Szkolenie z wykorzystania technik linowych podczas imprez integracyjnych

Szkolenia z ratownictwa:

  • pierwsza pomoc przedmedyczna
  • ratownictwo wysokościowe
  • autoratownictwo w systemie SRT i DRT
  • ratownictwo pola walki i podczas kataklizmu
  • ratownictwo jaskiniowe